Tutorial: Zip File

Seperti yang telah dinyatakan di dalam Ordering Form, bagi gambar yang terlalu banyak, anda hendaklah “zip”kan terlebih dahulu fail-fail tersebut sebelum upload di dalam […]

Read more